Prepare to be redirected!

This content here is not updated! You can find me bloging with fresh content at

August 17, 2006

Nieuwe boeken toegevoegd

Ik heb op de pagina van mijn boeken een aantal boeken toegevoegd die ik net gelezen heb of waar ik juist mee begonnen ben.

 

DL Byron: Publish and Prosper: Blogging for Your Business

DL Byron: Publish and Prosper: Blogging for Your Business

 


Debbie Weil: The Corporate Blogging Book

Debbie Weil: The Corporate Blogging BookChris Anderson: The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More
 

Chris Anderson: The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More


Evolutionair leiderschap: Peter Merry

Presence: Senge, Scharmer, Jaworski, FLowers

Managementissues.com - Denkfundamenten ontsluierd een introductie in Spiral Dynamics

Technorati tags: , , , ,


Binnen!

books0003

 

Relevante andere berichten op deze weblog: 


June 19, 2006

Transformatie van de wil

Ik ben bezig met het boek Presence te lezen van Peter Senge, C. Otto Scharmer, Joseph Jaworski en Betty Sue Flowers. De ondertitel van dit boek is: ‘Een ontdekkingsreis naar diepgaande verandering in mensen en organisaties.’ Van Jaworski heb ik al eerder het boek: Synchroniciteit gelezen.
Het boek Presence staat bol van de inspirerende ideeën en één daarvan sprak me bijzonder aan:

“George Bernard Shaw heeft de transformatie van de wil die uit presencing voortvloeit bijzonder fraai onder woorden gebracht toen hij zei: “Hierin schuilt de ware vreugde van het leven, gebruikt te worden voor een doeleinde dat u als groots beschouwt; een kracht van de natuur te zijn in plaats van een koortsachtige, zelfzuchtige klomp kwalen en klachten, die klaagt dat de wereld zich niet wil wijden aan het scheppen van uw geluk.””

Relevante eerdere postings:
Prachtig en indrukwekkend
Winstjagende softies gezocht

Technorati tags: , , , ,


May 30, 2006

Viral boek van Richard Osinga

Ik vind dit een geinig en innovatief idee. Vandaar dat ik mee doe. Geen kettingbrief, maar een soort ketting roman. Als er genoeg weblogs mee doen kunnen we de hele roman zo meteen online lezen.

 
wembley
Dit is fragment nummer 63 van het boek "Wembley" van Richard Osinga.
Diop is een vreemd figuur. Hij heeft geen baan, maar hij lijkt nooit gebrek aan geld te hebben. Hij maakt zich er in ieder geval geen zorgen om. Hij koopt de vreemdste dingen, hij gaat 's avonds vaak uit en komt pas terug wanneer ik al slaap.
      Hij zegt dat hij Nederlanders de Djembé leert bespelen, maar Youssou zegt dat Diop helemaal geen trommelles geeft en dat het enige waar hij op slaat de witte billen zijn van de meisjes aan wie hij lesgeeft. Diop lacht zonder te zeggen of het klopt.
      Ik krijg moeilijk hoogte van hem. Ik weet niet wat hij doet, wat hij denkt, wat hij van mij vindt. Hij vertelt weinig over zichzelf. Hij maakt plezier, lacht om alles en is altijd op pad, maar wat er echt in hem omgaat verbergt hij achter zijn masker van vrolijkheid.
Het Sloterpark is leeg. In de zomer waren er veel Turkse families die hier aten. Grote kleden hadden ze uitgespreid op het gras, en om de schouders van de moeders die de heerlijkste dingen uit de oranje tonnen toverden waren al even grote doeken gewikkeld.
      Diop fietst naar een bosje, hij remt en we vallen om. Hij sluipt naar de struiken, terwijl ik blijf wachten bij de fiets die in het gras ligt.
      'Niets,' zegt hij wanneer hij terug komt.
      'Wat zoek je dan?'
      'Konijnen, zei ik toch. Ik heb strikken gezet. Tot nu toe liep ik van strik naar strik om ze te controleren, maar als ik alle strikken wil controleren, is het te ver.'

Naar het begin -    Doe mee -     Lees verder >>

      

Als je naar het begin gaat ga je via de Lees verder optie alle deelnemende blogs af die een stukje hebben staan. Ook leuk om zo eens bij andere weblogs te komen! WE hebben er 206 nodig. En dit is stukje 63.


April 11, 2006

Boek Peter Merry: Evolutionair Leiderschap

Ik heb zojuist het boek Evolutionair Leiderschap van Peter Merry binnen gekregen. De ondertitel luidt: integraal leiderschap voor een steeds complexere wereld. Op de achterkant lees ik dat Peter in dit boek de theorieën van onder andere Ken Wilber, Don Beck en Peter Senge verwerkt. Ook komen concepten aan bod als Open Space-technologie, chaordisch ontwerp en collectieve intelligentie. En als ik het boek zo doorblader dan zie ik prachtige schema’s in kleur, die in een op het eerste gezicht heel duidelijk over komen. Herman Wijffels heeft het voorwoord geschreven en Marianne de Jager van IBM Nederland beschrijft op de eerste pagina van het boek wat ze bij IBM met de ideeën van Peter Merry doen:

“Bij IBM Nederland passen we de ideën van Peter Merry met succes toe. We creëren een omgeving waarin wederzijds vertrouwen de basis vormt voor transformatie en waarbinnen nieuwe inzichten worden aangedragen en integraal toegepast. (…)Het vergt tijd, maar draagt op alle fronten bij aan de tevredenheid van medewerkers en klanten en daarmee aan de verhoging van de omzet…en het brengt het plezier terug in het werk.”

 

Technorati tags: , , , , ,


February 17, 2006

Naked conversations: that's different talk guys!

I just received the book Naked Conversations from Robert Scoble and Shel Israel and started reading. Wow! That’s good stuff. The first twenty pages are an inside view of Microsoft’s transformation and the influence of blogs in this process.
It is as if you are reading a blog. Great style of writing or better say: conversation. It is a kind of informal writing style which I like very much. Not the normal kind of business talk, no, that’s passion, writing from the heart. Well that’s for now,  I want to read some more now. Can’t wait! Hoopla, posting and back to the book.

—> Naked conversations: the blog
—> Naked conversations: the book

Technorati tags: , ,


September 01, 2005

Seth Godin is knocking

Knockknock_seth_godinDid you see Seth Godin in Amsterdam? No? That's a pitty. But you can give a look at my photostream of Seth and my posting of his presentation in Dutch.

But! Seth's back and has a new thing. He is knocking. And therefore he has a new ebook: download Knockknock (pdf) for free. Great pleasure for you, for him, for me. Woepsiwoepsiwoep.

"It's a short take on how to use the new online marketing tools to make any website work more effectively."

Technorati tags: ,


August 18, 2005

Van massamerk naar mensmerk

BoekvoorkantIk heb zojuist een beoorderlingsexemplaar binnen gekregen van het boekErwin Van massamerk naar mensmerk van Erwin van Lun. We kennen Erwin van zijn weblog mensmerk. Leuk dat ik daar ook als bron genoemd wordt. Erwin heeft overigens al de nodige reacties op mijn weblog staan die de moeite waard zijn om te lezen. Jammer dat je geen trackback hebt op je weblog Erwin. Dat bemoeilijkt onze conversatie een beetje.
Als ik de samenvatting zo leest dan lijkt me dit een interessant boek. Al bladerend zie ik nogal wat schema's staan van o.a. Pine, Hofstede en Franzen.

Het boek bestaat uit 3 delen:
1. De volwassen mediacontext: hoe technologie de media verandert in het komende decenium en hoe mensen hun gedrag hierop aanpassen.
2. Merken in de volwassen mediacontext: merken treden open op tussen de mensen, laten cultuur zien, gaan diepere relaties aan met de consument in hun eigen leefomgeving en zien er zelfs uit als mensen.
3. Werk aan het merk! Praktische ompact op de merkenwereld van vandaag en adviezen voor professionals

Nou daar gaan we eens voor zitten. Ik zal uiteraard later op dit boek of gedeeltes ervan terug komen.


June 10, 2005

Een nieuwe generatie Experience Economy

Experience_economy_boswijkIk ben het boek Een nieuwe kijk op de Experience Economy aan het lezen. Dit gaat met name over betekenisvolle van belevingen. Komende tijd zal ik regelmatig een samenvatting geven van wat ik belangrijk vind.
Hadden we tot voor kort vooral over de visie van Pine en Gillmore, tegenwoordig wordt er gesproken over een nieuwe generatie experience economy. Diane Nijs duidt dat aan met Imagineering en gaat uit van het toevoegen van waarde, vetrekkend vanuit de klant. In heel veel gevallen wordt er echter geredeneerd vanuit het bedrijf. We vertellen een verhaal (door het bedrijf aan de klant), er wordt gezocht naar aandacht (van de klant door het bedrijf), experiences worden geregisseerd (door het bedrijf voor de klant). Het initiatief ligt steeds bij de aanbieder en niet bij de klant. De klant is in meer of mindere mate passief; een consument. Daarbij gaan we nog steeds uit van hoe we zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld kunnen verdienen aan die klant. We weten dan dat we het niet meer over producten moeten hebben, nee zelfs niet over diensten, maar over experiences. Deze manier van denken is gegroeid vanuit de maakbare samenleving, de industriele fase. Dit stuit echter steeds meer op verzet. Bedrijven zijn te machtig geworden, het kapitalisme heeft een ongunstige uitwerking op de waarden en we zijn te ver doorgeschoten in ons consumentisme. We zien vervlakking en vercommercialisering. Zingeving wordt als secundair gezien. Maar langzaan komt het besef dat we op het punt staan over te gaan van een systeem van sociale regelgeving (de zwijgende mens) naar communicatieve zelfsturing (de creatieve mens). Dus van externe sturing naar interne sturing. Daarbij is niet alles vanzelfsprekend of van bovenaf geregeld maar ontstaat er communicatie, een dialoog, conversaties. Het inzicht in de experience economy verandert daardoor ook. Het regisseren van experiences, het toevoegen van theater of het organiseren van fun is iets uit het tijdperk van de sociale regelgeving. Het bedrijf bepaalt het aanbod en wat de klant gaat beleven. Als we vanuit de nieuwe logica redeneren gaan twee partijen zichzelf van binnenuit sturen en gaan met elkaar communiceren. Mensen (en dat is veel meer dan een klant) communiceren met bedrijven over wat ze willen beleven en bedrijven moeten dan luisteren en hun aanbod daarop afstemmen. Of nog beter, er onstaat een soort samenwerking tussen mens en bedrijf: co-creation.
We kunnen een fundamentele verandering waarnemen van de mens in relatie met het bedrijf. We zijn beter geinformeerd doordat we toegang hebben tot informatie op verschillende plekken op de wereld en nemen daarop onze beslissingen. We vormen community’s en worden daardoor onafhankelijker van het bedrijf. De diversiteit aan geinformeerde mensen op verschillende locaties in de wereld vormt een machtige bron van vaardigheden, kennis en interesses. We streven naar co-creatie. Dat is iets anders dan outsourcing of maatwerk. Het is niet een geregisseerd geheel van belevingen. Het gaat verder. Het gaat om een zinvolle waardepropositie, betekenisvol en specifiek. De waardepropositie vindt dan niet meer plaats in de waardenketen van het bedrijf maar bij de klant en in de netwerken rondom die klant. We zien een dematerialisatie van de economie en de opkomst van zelfsturing en co-creatie. We gaan van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd handelen. We dienen belevenissen te zien in een brede maatschappelijke context: de maatschappij als leerproces. Dit wordt in het boek uitgebreid behandeld en in een volgende posting kom ik daar op terug.

Tags: ,


June 09, 2005

De Vertraagde Tijd: trage snelheid

De vertraagde tijdIk heb het boek De Vertraagde Tijd van Arnold Cornelis maar eens aangeschaft en ben er in begonnen. Geweldig boek dat me weer meer inzicht geeft in de Experience Economy en de trends die we momenteel kunnen waarnemen in de samenleving. 'De Vertraagde Tijd' is het filosofisch zelfportret van de mens. De klacht over de steeds hogere werkdruk en over stress toont aan hoe we gevangen zitten tussen twee definities van tijd: de tijd van de externe sociale klok en de tijd van de interne klok, het verborgen programma van zelfsturing en ontwikkeling in ieder mens. Als de externe klok steeds sneller loopt, is aanpassing aan de eigen interne klok een catastrofaal leerproces, want hoe sneller je interne klok, hoe korter je leeft, hoe minder je leert, minder mogelijkheden je ontwikkelt en hoe minder geluk je ervaart. Want hoe meer tijd, hoe meer mogelijkheden hoe meer mogelijkheden hoe meer geluk. Aan de limiet vernietigt de externe klok ons intern zelfsturingsysteem wanneer het tikken tot nul wordt gereduceerd, omdat we voor nadenken geen tijd meer hebben. De filosofie van 'De Vertraagde Tijd' ontwikkelt een totaal andere visie, een logische omkering. Niet de interne klok is afhankelijk van de externe, het is omgekeerd. De culturele relativiteit van de tijd sluit aan bij Einstein, maar breidt de gedachte uit tot de cultuur en de menselijke geest. Hoe hoger de snelheid, hoe trager de klok: als de snelheid maximaal is, dan staat de klok stil. Hoe sneller de wereld verandert om ons heen, dus hoe sneller de kloksnelheid van de computer en van de externe sociale tijd, hoe meer we onze interne klok moeten vertragen, anders verliezen we ons zelfsturend vermogen en ontwikkelen we angst, boosheid en verdriet. Die emoties worden nu als ziekte beschouwd, maar het is achterstallig kennisonderhoud, er wordt uitgespaard op zelfkennis, op mensenkennis en op filosofie en sociale theorie van de kennis, terwijl de hele maatschappij op kennis en leren steunt.
Hier ligt een nieuw kennisprobleem want aan verandering die komt van buitenaf gaat ieder kennissysteem ten gronde. Pas wanneer we de verandering begrijpen en om kunnen zetten in zelfsturing blijven we gezond. Dat geldt ook voor besturen en management van grotere systemen en van het nieuwe Europese denken en het denken van de wereldorde als systeem. De technologie heeft de weg vrijgemaakt voor de revanche van de geest, als vermogen tot zelfsturing en tot communicatie. 'De Vertraagde tijd' is een revanche van de geest, die inzicht en communicatie voortbrengt inzake waarden en ethiek, als filosofie van de toekomst. En het is die aandacht voor de waarden en ethiek die zo wezenlijk is in de Experience Economy en dan wel de fase van Transformatie of Value Economy: het toevoegen van waarde. Door onze tijd te vertragen krijgen we meer tijd om die waarde toe te voegen te creeeren (update: met dank aan Albert Boswijk) vanuit interne sturing in plaats van externe sturing. Vanuit empowerment van onszelf in relatie met onze communities.

Tags: ,


 • DEZE WEBLOG IS BEVROREN. ER KOMT HIER GEEN NIEUWE CONTENT.
  WEL OP:

  WWW.HANSONEXPERIENCE.COM (klik)

  (alle content van hier vind je daar ook)
  ZIE JE DAAR!
  My Photo

  • grazr

  My Archives Page  Statistics

  Wat lezen bezoekers van deze weblog nog meer?


My Disclaimer