Prepare to be redirected!

This content here is not updated! You can find me bloging with fresh content at http://www.hansonexperience.com!

Prepare to be redirected!

This page is a time delay redirect, please update your bookmarks to my new location at http://www.hansonexperience.com!

« Dienend Leiderschap: mensen om je heen groeien | Main | links for 2006-05-31 »

May 31, 2006

Winstjagende softies gezocht

Dat is de titel van een artikel in Management Scope van deze maand. Het is een wat provocerende titel, maar het geeft wel aan waar de crux zit. Er moet een balans zijn tussen hard en zacht in leiderschap. Tussen dienen en leiden. En vaak hebben managers moeite met de intrinsieke en immateriele waarden te (h)erkennen. Dat is maar soft geneuzel, vinden velen. En toch zal die balans tussen hard en zacht belangrijker worden. Zeker ook in leiderschap. In het artikel gaat Twan Kerkhof op zoek naar de balans. Ik vind het heel mooi aansluiten bij het artikel met Ed Voerman over dienend leiderschap.
Ik zal de voornaamste punten hieronder uit dit artikel hier op een rijtje zetten.


- De beste managers stellen mensen centraal, alleen mensen creëren waarde.
- Leiders scheppen de voorwaarden die het mogelijk maken dat medewerkers de organisatie het beste kunnen dienen. Kerkhof noemt dit verbindend leiderschap.
- Vele mensen zijn bang voor softies versleten te worden en hebben het dus liever over human capital en mensen als belangrijkste activa.
- Mensen kun je niet managenen, je moet ze leiden.
- Diendend of verbindend leiderschap is duidelijk, eerlijk en authentiek. Het betekent feedback geven die ook snoeihard kan zijn. Maar er is altijd zorgvuldigheid.
- Kern van goed leiderschap is leggen van verbindingen.
- Gesprekken in organisaties dienen van boven naar beneden en van beneden naar boven te verlopen. Er dient sprake te zijn van een dialoog.
- Om een goede dialoog te kunnen voeren is zelfkennis nodig en emotionele intelligentie, intuitie, authenticiteit en reflectie.  Pas dan kun je op basis van respect naar anderen luisteren.
- Je legt verbindingen met de ander vanuit de blik naar binnen.
- Er is moed voor nodig om transparant te zijn als je naar jezelf helpt gekeken. Deze moed illustreert waarom de term zachtheid niet past bij verbindend leiderschap.
- Veel mensen zijn bang om zichzelf te laten zien, omdat ze denken veroordeeld te worden. Of ze projecteren de angsten op anderen.
- Verbindend leiderschap is noodzakelijk geworden omdat zowel productie als werkgelegenheid tegenwoordig voor het grootste gedeelte uit de dienstverlening komt.
- Dienstverlening vraagt om een ander soort leiderschap dan de industrie. Er is een menselijk model nodig.
- De leider is er voor zijn mensen en niet omgekeerd. Thema's die van belang zijn, zijn: empathie, luisteren, helend vermogen en bewustzijn.
- In het menselijke model is productie niet beheersbaar. Bij industriële productie werkt command and control. In dienstverlening is beheersing niet mogelijk.
- Het web van relaties kent zijn eigen dynamiek en kunnen slechts ten dele van bovenaf worden gestuurd. Vergelijk het met de groei van haar of het stromen van bloed.
- Beheersing is bovendien lastig in dienstverlening omdat productie en consumptie meestal samenvallen.
- Een inspiratiebron voor het nadenkem over de transformatie van oud naar nieuw leiderschap is het boek Synchronicity van Jaworksi (ik heb er ook een samenvatting van gevonden).
- In het boek Presence werkt Jaworski met Scharmer, Senge en Flowers een model uit waarin een groter bewustzijn van wat er gaande is in organisaties het begin is van elke verandering.
- Zij stellen dat elke organisatieverandering begint met de persoonlijke blik naar binnen. Ze noemen dit de U-curve: de linkerpoot gaat over waarnemen (hoe neem je waar; geduld en uitstel van oordelen; scheiding van object en subject wordt opgeheven), op de bodem van de U is de leider bewust aanwezig, hij is niet meer op zoek maar stelt zich open voor wat zich aandient. De rechterpoot van de U betreft het verwezenlijken van de nieuwe werkelijkheid. De leider maakt er deel van uit ('wij'); hij kan snel en slagvaardig handelen.
- Er is nog geen perfect rolmodel voor het leiderschap van de toekomst, doordat er verzet is vanuit de gevestigde belangen.

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341f929053ef00d8352d673853ef

No trackback-function on your blog? Use:
Wizbang stand-alone trackback pinger

Listed below are links to weblogs that reference Winstjagende softies gezocht:

Comments

The comments to this entry are closed.

 • DEZE WEBLOG IS BEVROREN. ER KOMT HIER GEEN NIEUWE CONTENT.
  WEL OP:

  WWW.HANSONEXPERIENCE.COM (klik)

  (alle content van hier vind je daar ook)
  ZIE JE DAAR!
  My Photo

  • grazr

  My Archives Page  Statistics

  Wat lezen bezoekers van deze weblog nog meer?


My Disclaimer