Prepare to be redirected!

This content here is not updated! You can find me bloging with fresh content at http://www.hansonexperience.com!

Prepare to be redirected!

This page is a time delay redirect, please update your bookmarks to my new location at http://www.hansonexperience.com!

« Debbie is right about corporate speak | Main | links for 2005-08-30 »

August 30, 2005

Trends en transformatie

Krijg zojuist de nieuwsbrief binnen van Trendslator, het bureau van Hilde Roothart. Altijd even scannen. Die nieuwsbrief. Ook dit keer weer een aantal interessante trends om over na te denken, bij stil te staan. Ik neem ze hieronder over en leg er mijn eigen visie nog naast:


trend 1 Fun + Func

De toekomst van technologie wordt bepaald door de behoefte aan eenvoud en aan illusie en fantasie.

trend 2 Emogine

De opvolger van de beleveniseconomie is de trend Emogine, een samentrekking van emotie (emotion) en verbeelding (imagine).

trend 3 Soft Sense

Waar aan de buitenkant verharding de norm is, zijn binnenshuis en onderhuids zachte waarden belangrijk.

trend 4 Meaning

De menselijke maat wordt ingevuld door maatschappelijke verantwoordelijkheid, betrokkenheid en zingeving.


trend 5 Belong(ing)

Individualisering maakt plaats voor de tegentrend socialisering, het streven naar saamhorigheid en verbondenheid.


trend 6 Local Home

Onder invloed van de-globalisering en regionalisering staan het nationale en het lokale voorop.


trend 7 Past Present

Past Present staat voor het verlangen naar vroeger en voor het vasthouden aan het bekende.

trend 8 Vital Beauty

Onder invloed van de verzilvering komt de nadruk te liggen op vitaliteit, gezondheid en schoonheid.


trend 9 Safe + Secure

We worden meer dan ooit geconfronteerd met risico's waar we geen invloed op uit kunnen oefenen.

Ik vind dit een mooi rijtje. Je ziet in bijna alle trends de tegenstelling tussen 'het een' en 'het ander'. In alles schemert ook de 'zachtere kant' door. Nog voorzichtig maar zeker aanwezig. Eigenlijk is dat geen trend. Nee, het is meer. Het is een fundamentele verandering die opgang is gekomen en waar dit de voorbeeld van zijn. De verandering naar de mens centraal, communicatieve zelfsturing, betekenisvolle belevenissen, waarden en zingeving. En dat kun je niet af doen door het trends te noemen. Trends zijn vluchtig voor vandaag en zijn morgen weer over. De veranderingen die ik bedoel zijn fundamenteler en blijvend. Het zal voorgoed alles veranderen. Meer een transformatie dus. We kunnen dan niet meer terug. En die weg zijn we ingeslagen. Daaruit komen bovenstaande trends.

Je kunt het rapport Trends + Trenslations bestellen.

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341f929053ef00d8351e54d753ef

No trackback-function on your blog? Use:
Wizbang stand-alone trackback pinger

Listed below are links to weblogs that reference Trends en transformatie:

Comments

The comments to this entry are closed.

 • DEZE WEBLOG IS BEVROREN. ER KOMT HIER GEEN NIEUWE CONTENT.
  WEL OP:

  WWW.HANSONEXPERIENCE.COM (klik)

  (alle content van hier vind je daar ook)
  ZIE JE DAAR!
  My Photo

  • grazr

  My Archives Page  Statistics

  Wat lezen bezoekers van deze weblog nog meer?


My Disclaimer