Prepare to be redirected!

This content here is not updated! You can find me bloging with fresh content at http://www.hansonexperience.com!

Prepare to be redirected!

This page is a time delay redirect, please update your bookmarks to my new location at http://www.hansonexperience.com!

« Feeddemon en Bloglines geklooi | Main | Podcast/videolog from SAS airplane! »

June 09, 2005

De Vertraagde Tijd: trage snelheid

De vertraagde tijdIk heb het boek De Vertraagde Tijd van Arnold Cornelis maar eens aangeschaft en ben er in begonnen. Geweldig boek dat me weer meer inzicht geeft in de Experience Economy en de trends die we momenteel kunnen waarnemen in de samenleving. 'De Vertraagde Tijd' is het filosofisch zelfportret van de mens. De klacht over de steeds hogere werkdruk en over stress toont aan hoe we gevangen zitten tussen twee definities van tijd: de tijd van de externe sociale klok en de tijd van de interne klok, het verborgen programma van zelfsturing en ontwikkeling in ieder mens. Als de externe klok steeds sneller loopt, is aanpassing aan de eigen interne klok een catastrofaal leerproces, want hoe sneller je interne klok, hoe korter je leeft, hoe minder je leert, minder mogelijkheden je ontwikkelt en hoe minder geluk je ervaart. Want hoe meer tijd, hoe meer mogelijkheden hoe meer mogelijkheden hoe meer geluk. Aan de limiet vernietigt de externe klok ons intern zelfsturingsysteem wanneer het tikken tot nul wordt gereduceerd, omdat we voor nadenken geen tijd meer hebben. De filosofie van 'De Vertraagde Tijd' ontwikkelt een totaal andere visie, een logische omkering. Niet de interne klok is afhankelijk van de externe, het is omgekeerd. De culturele relativiteit van de tijd sluit aan bij Einstein, maar breidt de gedachte uit tot de cultuur en de menselijke geest. Hoe hoger de snelheid, hoe trager de klok: als de snelheid maximaal is, dan staat de klok stil. Hoe sneller de wereld verandert om ons heen, dus hoe sneller de kloksnelheid van de computer en van de externe sociale tijd, hoe meer we onze interne klok moeten vertragen, anders verliezen we ons zelfsturend vermogen en ontwikkelen we angst, boosheid en verdriet. Die emoties worden nu als ziekte beschouwd, maar het is achterstallig kennisonderhoud, er wordt uitgespaard op zelfkennis, op mensenkennis en op filosofie en sociale theorie van de kennis, terwijl de hele maatschappij op kennis en leren steunt.
Hier ligt een nieuw kennisprobleem want aan verandering die komt van buitenaf gaat ieder kennissysteem ten gronde. Pas wanneer we de verandering begrijpen en om kunnen zetten in zelfsturing blijven we gezond. Dat geldt ook voor besturen en management van grotere systemen en van het nieuwe Europese denken en het denken van de wereldorde als systeem. De technologie heeft de weg vrijgemaakt voor de revanche van de geest, als vermogen tot zelfsturing en tot communicatie. 'De Vertraagde tijd' is een revanche van de geest, die inzicht en communicatie voortbrengt inzake waarden en ethiek, als filosofie van de toekomst. En het is die aandacht voor de waarden en ethiek die zo wezenlijk is in de Experience Economy en dan wel de fase van Transformatie of Value Economy: het toevoegen van waarde. Door onze tijd te vertragen krijgen we meer tijd om die waarde toe te voegen te creeeren (update: met dank aan Albert Boswijk) vanuit interne sturing in plaats van externe sturing. Vanuit empowerment van onszelf in relatie met onze communities.

Tags: ,


TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341f929053ef00d835123c1953ef

No trackback-function on your blog? Use:
Wizbang stand-alone trackback pinger

Listed below are links to weblogs that reference De Vertraagde Tijd: trage snelheid:

Comments

The comments to this entry are closed.

 • DEZE WEBLOG IS BEVROREN. ER KOMT HIER GEEN NIEUWE CONTENT.
  WEL OP:

  WWW.HANSONEXPERIENCE.COM (klik)

  (alle content van hier vind je daar ook)
  ZIE JE DAAR!
  My Photo

  • grazr

  My Archives Page  Statistics

  Wat lezen bezoekers van deze weblog nog meer?


My Disclaimer