Prepare to be redirected!

This content here is not updated! You can find me bloging with fresh content at http://www.hansonexperience.com!

Prepare to be redirected!

This page is a time delay redirect, please update your bookmarks to my new location at http://www.hansonexperience.com!

« links for 2005-05-21 | Main | links for 2005-05-22 »

May 22, 2005

BlogWalk 7: over (civic) journalism en mijn ervaring

BlogWalk 7.00009Afgelopen vrijdag was ik bij de meeting Blogwalk 7 in Mechelen met als thema civic journalism. De opzet van deze meetings is in een open space. Een dergelijke opzet past natuurlijk perfect in het tijdperk van communicatieve zelfsturing, immers het gaat hier om conversaties over een onderwerp dat jij met je gesprekpartner belangrijk vindt. Of zoals Ton Zijlstra het treffend zei: “het zijn de juist mensen die hier zijn, anders waren er wel anderen. Het gaat over het juiste onderwerp, want kennelijk vinden jullie dat belangrijk”. De deelnemers kwamen uit diverse interesse– en werkvelden en kenden elkaar niet. Bekenden voor mij waren Jeroen van Minitrue, Maarten van blogologie (en TypePad) en Ton van Interdependent Thoughts. Het was dus interessant om de anderen te leren kennen:

Clo Willaerts (http://babynox.blogspot.com)
Tom de Bruyne ( http://www.memori.be/WEBLOG/ )
Jelle Van den Bergh ( http://www.memori.be/WEBLOG/, http://www.jel.be)
Elmine Wijnia (http://elmine.wijnia.com/)
Paul Kersmaekers (http://www.polskaya.be)
Bram Souffreau (http://www.kapingamarangi.be)
Niels Hendriks
Bartel Volckaert (http://www.journalinks.be)
Francisco Van Jole (http://www.2525.com)
Dorien Aerts (http://theonehitwonder.blogspot.com)
Sven De Haeck (http://www.internetjournalistiek.be)
Brice Le Blevennec (http://www.brice.org)
Manja Dorlandt
Henk Van Ess (http://www.voelspriet.nl/wie.htm)

De bijeenkomst vond plaat in de Katholieke Hogeschool in  Mechelen. We begonnen met onze verwachtingen en belangrijke items voor die dag te noteren op post-its en die op te hangen. Ondertussen


ontstonden natuurlijk al diverse gesprekken. Ik heb een hele tijd met Sven gesproken. Hij zit eigenlijk met hun website (is het een weblog?) internetjournalistiek op het grensvlak tussen journalistiek en weblogs en schrijft vanuit zijn journalistieke gezichtspunt. We hebben interessante items besproken over wat is nu eigenlijk een journalist en kan een weblogger zich ook journalist noemen. In België schijnt het zo te zijn dat de term/het beroep beroepsjournalist beschermd is. Maar in diverse andere gesprekken (met o.a. Dorien tijdens de lunch) werd eigenlijk niet duidelijk wat dat dan precies is. Wellicht zou een proef van een weblogger die zich in schrijft voor beroepsjournalist daar meer helderheid in verschaffen. Sven en ik hebben het ook gehad over waarom journalisten wat in de verdediging schieten als het gaat om weblogs. Al snel kwamen we tot de conclusie dat het belangrijk is voor journalisten om mee te groeien met wat er gaande is. Het gaat niet zo zeer om het fenomeen weblog maar vooral om de trends die er plaatsvinden: always on, superconnected en user in control. Ik hoorde die van Roel Pieper en moet zeggen dat me dat de laatste dagen behoorlijk heeft beziggehouden. Als je naar die trends kijkt dan is vooral het fenomeen user in control (en worden weblogs daarom niet zo populair) dat journalisten zorgen baart. Zij waren immers degenen die bepaalde wat nieuws is en wat er verteld werd. Nu doet de gebruiker dat zelf. Ai! En hoe zit het dan met betrouwbaarheid en geloofwaardigheid? Ja daar gaat nu ook een discussie over. Volgens Steve Rubel bouwt de user die geloofwaardigheid en reputatie zelf op. Ja en dan wordt het toch een ander speelveld voor journalisten. Sven had het ook dinosauriërs die zich zelf zien uitsterven als ze niet mee evolueren. Ik denk dat hij gelijk heeft. Hij laat zelf zien door internetjournalistiek.be dat het anders kan. Het lijkt op een weblog (nee eigenlijk is het dat gewoon), er wordt virtueel gewerkt (geen hoofdredacteur etc.), journalistieke beginselen worden in acht genomen, er zijn reactiemogelijkheden en in alles proef ik een weblog (jammer dat ik (nog) geen trackbackmogelijkheid zie). Maar dan geintegreerd in een geheel van andere (communicatie)middelen: een nieuwsbrief, een magazine, Computer Assisted Reporting. Kijk daar gebeurt iets! En als je dan ook nog kijkt naar wat Bartel Volkaert nog meer heeft gedaan met zijn journalinks dan denk ik dat dat een aanknopingspunt is voor andere journalisten, want de grenzen vervagen (aldus Frankwatching) en interjournalistiek gooit de knuppel in het hoenderhok!
Ja hier ging het dus de hele dag over. Natuurlijk ook over de Treo van Maarten als weblogdevice en andere nieuwe gadgets. Inspirerend, energievretend maar veel stof tot nadenken. Jammer dat ik niet meer mensen heb kunnen spreken, maar in de loop van de middag was mijn batterij leeg of liever had ik zoveel aansluitingsmogelijkheden om mijn batterij weer op te laden dat het tijd werd om te stoppen.

Je kunt op de volgende manieren nog meer lezen over deze bijeenkomst:

Technorati tag blogwalk
Flickr tag blogwalk
Wiki blogwalk
- Topic Exchange

Tags:

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341f929053ef00d83423e3f153ef

No trackback-function on your blog? Use:
Wizbang stand-alone trackback pinger

Listed below are links to weblogs that reference BlogWalk 7: over (civic) journalism en mijn ervaring:

» Journalisten moeten weblogs zien als een uitdaging from Minitrue.nl
De traditionele journalistiek moet weblogs zien als een uitdaging met kansen en niet als een bedreiging. Dat is de uitkomst van BlogWalk 7 van afgelopen vrijdag. In Mechelen kwamen bloggers, wetenschappers en journalisten bij elkaar om te discussiëren ov [Read More]

Comments
Elmine

Het was leuk je te ontmoeten Hans. Interessante dingen ook die naar voren zijn gekomen in de gesprekken. Ik wil nog even toevoegen aan je lijstje met te volgen postings over BlogWalk dat ze ook kunnen worden gepingt op http://www.topicexchange.com/t/blogwalk

Discussies zullen vast nog wel volgen!

bvo

"In België schijnt het zo te zijn dat de term/het beroep beroepsjournalist beschermd is. Maar in diverse andere gesprekken werd eigenlijk niet duidelijk wat dat dan precies is."

Ter info: Alleen wie sedert twee jaar zijn (hoofd)beroep maakt van journalistiek, en dit in een medium dat algemene berichtgeving verstrekt, kan aanspraak maken op deze titel.

bron: http://www.agjpb.be/vvj/beroepsjournalist_erkenning.php

mvg,

Hans

@bvo: Dank je. Maar is een weblogger nu journalist na 2 jaar. Ofwel wat is journalistiek? En wat is een medium dat algemene berichtgeving verstrekt. Is dat een weblog? Of moet dat perse papier zijn? Ik heb eens gekeken op de site die je noemt. In de wettekst wordt met geen woord gerept over internet of daaraan gerelateerde media. Kortom: journalisten die enkel internet gebruiken zullen niet de titel beroepsjournalist mogen gebruiken zoals ik het lees. Daarmee valt de weblogger dus af.

Frank Meeuwsen

Klinkt interessant Hans! Ik ga graag eens mee, maar ik meen dat het alleen op uitnodiging is?

Hans

@frank: ja, maar je kunt meestal wel een uitnodiging krijgen. Ton Zijlstra van interdependent thoughts organiseert dit. Neem maar met hem contact op.

bvo

@Hans:

"Ofwel wat is journalistiek?"

Goeie vraag natuurlijk.

Elke aanvraag tot erkenning als beroepjournalist wordt in Vlaanderen door een Erkenningscommissie van beroepsjournalisten en mediadirecteuren geëvalueerd.

Het medium van de aanvrager hoeft helemaal geen papier te zijn. In de doctoraatstudie van de communicatiewetenschapper Steve Paulussen (2004) vind je een overzicht van verschillende beroepskenmerken van 1026 Vlaamse beroepsjournalisten. De aangehaalde mediumsectoren zijn: dagblad, periodiek (tijdschrift), televisie, radio, internet (!), persagentschap en productiehuis. (Deze gegevens werden begin 2003 verzameld.)

Bron: http://www.internetjournalistiek.be/pdf/H4_het_internetgebruik_van_de_vlaamse_beroepsjournalist.pdf


In de lijst met de leden van de erkenningscommissie die op 1 april 2005 in het Belgisch Staatsblad verscheen, vind je weliswaar geen 'on-line-only-initiatieven' terug:

Art. 2. Worden benoemd tot lid van de Commissie van eerste aanleg :

1° op de voordracht van de Algemene Vereniging van beroepsjournalisten in België :
Gewone leden :
De heer Raymond DE CRAECKER, Hoofd redactiebeheer « Het Laatste Nieuws »;
De heer Jean-Paul FORIER, journalist bij « Het Belang van Limburg »;
De heer Frank DEMETS, journalist bij « Knack »;
Mevr. Karin STROBBE, journalist bij « VRT Radio RVI »;
Plaatsvervangende leden :
De heer Eric VERCRUYSSE, coördinatie van de correspondenten bij « Belga »;
De heer Walter VANDERSTUKKEN, journalist « Videohouse »;
De heer Gunther VAN PRAET, Chef nieuwsdienst « Het Nieuwsblad »;
De heer Alex PUISS.A.NT, journalist « VRT Televisie ».

2° op de voordracht van de Belgische Vereniging van de dagbladuitgevers :
Gewone leden :
De heer Koen CLEMENT, Algemeen Directeur « Magnet Magazines »;
De heer Marc HOLLANDERS, Hoofdredacteur « Belga »;
De heer Geert STEURBAUT, Stafmedewerker VUMmedia;
De heer Jos BOUVEROUX, Hoofdredacteur Radionieuwsdienst VRT;
Plaatsvervangende leden :
De heer Werner SMEUNINX, Manager redacties « Concentra Media »;
De heer Rik VAN CAUWELAERT, Directeur-hoofdredacteur « Vlaamse Tijdschriften Uitgever »;
De heer Piet DESLE, Adjunct-directeur informatie VTM;
De heer Wim COESSENS, Algemeen Directeur « Uitgeverij De Morgen ».


Art. 3. Worden benoemd tot lid van de Commissie van beroep :

1° op de voordracht van de Algemene Vereniging van beroepsjournalisten in België :
Gewone leden :
De heer Herwig PEE, journalist « Sanoma/Libelle »;
De heer Guido STOFFELS, actief gepensioneerde journalist;
Plaatsvervangende leden :
De heer Bob COECKE, gepensioneerde journalist;
De heer Luc VANHEERENTALS, zelfstandig journalist.

2° op de voordracht van de Belgische Vereniging van de dagbladuitgevers :
Gewone leden :
De heer Peter BOON, FAP-manager V.U.M.;
De heer Hans MAERTENS, Algemeen directeur « Uitgeversbedrijf Tijd »;
Plaatsvervangende leden :
De heer Marc DUPAIN, Redactiesecetaris VMMa;
De heer Leo HELLEMANS, Algemeen hoofdredacteur TV-nieuws VRT.

Bron: Koninklijk besluit houdende de benoeming, vernieuwing van mandaat en ontslag van de leden der commissies ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist (B.S. 1 april 2005)


mvg,

The comments to this entry are closed.

 • DEZE WEBLOG IS BEVROREN. ER KOMT HIER GEEN NIEUWE CONTENT.
  WEL OP:

  WWW.HANSONEXPERIENCE.COM (klik)

  (alle content van hier vind je daar ook)
  ZIE JE DAAR!
  My Photo

  • grazr

  My Archives Page  Statistics

  Wat lezen bezoekers van deze weblog nog meer?


My Disclaimer