Prepare to be redirected!

This content here is not updated! You can find me bloging with fresh content at http://www.hansonexperience.com!

Prepare to be redirected!

This page is a time delay redirect, please update your bookmarks to my new location at http://www.hansonexperience.com!

« Forrester Research - Blogging: Bubble or Big Deal? | Main | Emotional branding »

April 06, 2005

Scenario 2 voor 2020: Kwaliteit heeft een prijs

In scenario 1 ging ieder zijn eigen weg. Dit onderstaande scenario is een pessimistisch scenario en lijkt en bepaalde opzichten wel op het huidige tijdsbeeld. Het lijkt er hier op dat de gespleten samenleving waarin individueel belang het maatschappelijk belang ondergraaft het gevolg is van het feit dat er wel zelfsturing is maar geen communicatie. Door onvoldoende negatieve terugmelding (feedback) wordt er onvoldoende geleerd en laaien er emoties op. Arnold Cornelis zou zeggen dat we met de verkeerde middelen in het verkeerd systeem zitten: wel zelfsturing maar in een systeem van sociale regelgeving? Dat gaat niet werken. Bij zelfsturing hoort loslaten maar tegelijk ook feedback en communicatie. Zo leren we dan. We kunnen niet ‘oud denken’ en ‘nieuw doen’. Of andersom. Maar het kan ook zijn dat we in dit scenario juist aan het leren zijn. Dat we dus nog niet zo ver zijn en dat de beschreven spanningen nodig zijn voor een volgende stap. Dan is 2020 dus nog te vroeg om te bespreken van het tijdperk van communicatieve zelfsturing. Dan zitten we in 2020 dus nog in de overgangsfase."Anno 2020 is de verhouding tussen collectief belang en individueel belang niet in evenwicht. Dat komt doordat veel maatschappelijke systemen - traditioneel gericht op het gemeenschappelijk belang - ondergraven zijn door individuele belangen. Nederland is daardoor een ‘gesple­ten samenleving’ geworden, die wordt gekenmerkt door differentiatie en sociale tegenstellingen. De verschillen tussen arm en rijk zijn groot, en lopen dwars over de verschillen tussen etnische bevolkingsgroepen heen. Onder de oppervlakte van de samenleving heersen grote spanningen. Die spanningen worden nog versterkt door­dat de Nederlandse economie maar niet uit de depressie van 2015 wil komen. Nederland is achtergeraakt in Europa en heeft al een derde waarschuwing van de Euro­pese leiding ontvangen. Het feitelijke beleid wordt gro­tendeels door Europa ingevuld."

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341f929053ef00d83544ed1969e2

No trackback-function on your blog? Use:
Wizbang stand-alone trackback pinger

Listed below are links to weblogs that reference Scenario 2 voor 2020: Kwaliteit heeft een prijs:

Comments

The comments to this entry are closed.

 • DEZE WEBLOG IS BEVROREN. ER KOMT HIER GEEN NIEUWE CONTENT.
  WEL OP:

  WWW.HANSONEXPERIENCE.COM (klik)

  (alle content van hier vind je daar ook)
  ZIE JE DAAR!
  My Photo

  • grazr

  My Archives Page  Statistics

  Wat lezen bezoekers van deze weblog nog meer?


My Disclaimer