Prepare to be redirected!

This content here is not updated! You can find me bloging with fresh content at http://www.hansonexperience.com!

Prepare to be redirected!

This page is a time delay redirect, please update your bookmarks to my new location at http://www.hansonexperience.com!

« Lifestyle notebook: when technique becomes fashion | Main | eBase vergelijkt 25 grootste internetbureaus »

March 11, 2005

Kennis en economie 2004

Kennis_en_economieVandaag verschijnt de negende editie van de publicatie Kennis en economie van het CBS. In dit boek (.pdf) beschrijft het CBS kennisprocessen bij bedrijven en instellingen. De belangrijkste onderwerpen die aan bod komen, zijn: het menselijk kennispotentieel, onderzoeksinspanningen bij bedrijven en publieke kennisinstellingen, kennisverspreiding en de resultaten daarvan.

Minder innoverende bedrijven
Technologische innovatie is het doelbewust vernieuwen van producten,diensten of processen. Bijna 12 duizend bedrijven met 10 of meer werkzame personen hebben zich in de periode 2000-2002 beziggehouden met activiteiten gericht op het realiseren van deze innovaties. Dit is 20 procent van alle bedrijven. In de periode 1998-2000 was dit nog 34 procent.

Daling R&D-uitgaven
Research en development (R&D) bij bedrijven, researchinstellingen en universiteiten levert nieuwe kennis op die voor het realiseren van innovaties nodig is. In 2002 is door bedrijven met eigen personeel voor 8 miljard euro uitgegeven aan R&D. Dit is een daling met 0,7 procent ten opzichte van 2001. Nog niet eerder is in Nederland een daling in deze uitgaven voorgekomen.

Andere onderwerpen die in Kennis en economie aan bod komen, zijn:
– invloed van vakkenpakket voortgezet onderwijs op latere rol in
arbeidsproces
– niet-technologische vernieuwingen
– registratie van kenniskapitaal in de nationale rekeningen
– indicatoren voor prestatiemeting in innovatiebeleid
– regionale specialisaties in innovatieve activiteiten


TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341f929053ef00d83543fab669e2

No trackback-function on your blog? Use:
Wizbang stand-alone trackback pinger

Listed below are links to weblogs that reference Kennis en economie 2004:

Comments

The comments to this entry are closed.

 • DEZE WEBLOG IS BEVROREN. ER KOMT HIER GEEN NIEUWE CONTENT.
  WEL OP:

  WWW.HANSONEXPERIENCE.COM (klik)

  (alle content van hier vind je daar ook)
  ZIE JE DAAR!
  My Photo

  • grazr

  My Archives Page  Statistics

  Wat lezen bezoekers van deze weblog nog meer?


My Disclaimer