Prepare to be redirected!

This content here is not updated! You can find me bloging with fresh content at http://www.hansonexperience.com!

Prepare to be redirected!

This page is a time delay redirect, please update your bookmarks to my new location at http://www.hansonexperience.com!

« Tieners pesten elkaar sneller en grover via internet | Main | Videoblogging als trend »

February 01, 2005

Het nieuwe leren

Ik heb in deze weblog op diverse manieren veranderingen in de samenleving aangegeven. Zo zie ik meer aandacht voor ander leiderschap, dat vooral dienend is, gaan we van een informatiesamenleving naar een beleveniseconomie en daarna naar een transformatiesamenleving en is er meer aandacht voor de combinatie van ziel en zakenlijkheid. Maar daarnaast zie je een terugvallen in oude herkenbare systemen, zoals meer regels en wetten, verharding en minder tolerantie en dergelijke. Arnold Cornelis schrijft in zijn boek De Logica van het gevoel hier al over. Het komt er kort gezegd op neer dat we versneld aan het leren zijn en dat ons gevoel bij de nieuwe fase nog niet gesettled is in de cultuur. Daardoor ontstaan dan emoties als uiting daarvan. We zullen dus anders moeten leren, nieuwe vormen moeten bedenken. We zullen daar woorden voor moeten vinden en manieren. Wat we niet kunnen benoemen wil niet zeggen dat het er niet is. Het is slechts onze talige tekortkoming dat we het niet kunnen benoemen. Pas wanneer we dat kunnen zal het gevoel zich settlen in de cultuur en zullen emoties wegebben. Er is dus een nieuwe manier van leren nodig. Ik heb om hier meer duidelijk over te maken een aantal mindmaps gemaakt naar aanleiding van het boek van Arnold Cornelis en een oratie van Jozef Kok van Fontys Hogescholen.

Download Kennistheorie Arnold Cornelis (.pdf)

Download Het nieuwe leerparadigma (.pdf)

Download Kenmerken van nieuwe leerarrangementen (.pdf)

Download Leerniveaus (.pdf)

Download Leren in beweging (.pdf)


TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341f929053ef00d834a9cc0853ef

No trackback-function on your blog? Use:
Wizbang stand-alone trackback pinger

Listed below are links to weblogs that reference Het nieuwe leren:

Comments
Els Oosterlaan

Ik zit een beetje te studeren, te snuffelen, ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar op mijn school, het Libanon Lceum in Rotterdam. Kwam op je website via de zoekterm Arnold Cornelis. We zijn bezig met het vormgeven van 'anders leren' in de onderbouw. Doen ervaring op, maken fouten, leren, merken dat een eigen modelletje redelijk werkt. Doen niet mee aan polemieken over het nieuwe leren. Doen het gewoon, met vallen en opstaan. Neemt niet weg, dat ik als conrector, toch steeds bezig ben met het 'fundament' eronder.
Dank voor deze site. Pik er iets van mee voor mijn werk.
Els Oosterlaan.

Hans Mestrum

Dag Els, wat mooi schrijf je dat! En wat fijn dat je hier een reactie achterlaat. Ik zou graag eens wat meer van jullie modelletje willen weten. Wellicht wil je er wat over kwijt op deze weblog of anderszins daarover eens van gedachten wisselen?

The comments to this entry are closed.

 • DEZE WEBLOG IS BEVROREN. ER KOMT HIER GEEN NIEUWE CONTENT.
  WEL OP:

  WWW.HANSONEXPERIENCE.COM (klik)

  (alle content van hier vind je daar ook)
  ZIE JE DAAR!
  My Photo

  • grazr

  My Archives Page  Statistics

  Wat lezen bezoekers van deze weblog nog meer?


My Disclaimer