Prepare to be redirected!

This content here is not updated! You can find me bloging with fresh content at http://www.hansonexperience.com!

Prepare to be redirected!

This page is a time delay redirect, please update your bookmarks to my new location at http://www.hansonexperience.com!

« De intensieve menshouderij | Main | Report from CES – Smaller, Faster, Cheaper, Brighter & Mobile »

January 13, 2005

Persoonlijk ondernemen en innovatie

Thijssen_1
Omsl_thijssenkopieGids voor persoonlijk ondernemen en innovatie

'Ondernemerschap' kan op een aantal verschillende niveaus worden beschreven: het individu (de ondernemende persoon), de organisatie (de onderneming of netwerk van ondernemingen) en de maatschappij (de ondernemende maatschappij). In de Gids voor persoonlijk ondernemen en innovatie ligt het accent vooral op het individu, het persoonlijk ondernemen, met hier en daar uitstapjes naar de organisatie en de maatschappij.


Steeds meer mensen ontdekken dat ondernemerschap niet alleen is weggelegd voor de 'happy few' maar voor iedereen. De Gids voor persoonlijk ondernemen en innovatie wil helpen duidelijk te maken hoe iedereen, u en ik, zijn of haar ondernemende talent kan leren herkennen en praktisch kan toepassen - ongeacht de gegeven omstandigheden - teneinde het eigen leven de gewenste inhoud te geven.

Persoonlijk ondernemen wordt verklaard aan de hand van een reisbeschrijving in 3 etappes:
1) Kansen zien: voor jezelf in de wereld om je heen.
2) Kansen benutten: door de inzet van je persoonlijk en ondernemend vermogen.
3) Waardecreatie: door te bouwen aan persoonlijke waarde, sociale waarde en economische waarde.
Voor, tijdens en na de reis van persoonlijk ondernemen speelt reflectie op de eigen talenten (het zelfbeeld) en de wereld om je heen (het wereldbeeld) een prominente rol.

De gids voor persoonlijk ondernemen en innovatie is er voor iedereen die zijn ondernemende kwaliteiten wil ontplooien, onafhankelijk van leeftijd of maatschappelijke positie. Persoonlijk ondernemen is mogelijk in alle fasen van het leven: als student, als medewerker, als manager, als adviseur, als ambtenaar, als zelfstandig ondernemer en tenslotte tijdens de derde levensfase. Het is immers heel wel mogelijk om waarde te creëren, als je kansen wilt zien die echt bij je passen en deze kansen ook daadwerkelijk benut.

Thomas Thijssen is ondernemer, onderzoeker, onderwijzer en auteur. Als directeur van VIA NOVA ACADEMY voor persoonlijk ondernemen, onderdeel van de Internationale School voor Wijsbegeerte (www.isvw.nl ) te Leusden, ondersteunt hij individuen, teams en organisaties bij zelfontplooiing en waardecreatie. Hij verricht onderzoek naar leren, innoveren en ondernemen aan de Universiteit van Amsterdam, ontwikkelt vernieuwend onderwijs voor hogescholen, universiteiten, bedrijven en overheden en heeft tal van publicaties op zijn naam staan. Als ondernemer heeft hij internationale ervaring opgedaan in de gastvrijheidindustrie, de gezondheidszorg, de veiligheidssector, het onderwijs, de overheid en de mediasector in Australië, Engeland, Verenigde Staten, het Caribische gebied en Europa.


TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341f929053ef00d83491a5cc69e2

No trackback-function on your blog? Use:
Wizbang stand-alone trackback pinger

Listed below are links to weblogs that reference Persoonlijk ondernemen en innovatie:

Comments
Ferro

ik zocht een exemplaar van
Persoonlijk ondernemen en innovatie
door
Thomas Thijssen


vriendelijke groet
R.N. Ferro
De Heuvel 18
7413 AX Deventer
0570 637591

The comments to this entry are closed.

 • DEZE WEBLOG IS BEVROREN. ER KOMT HIER GEEN NIEUWE CONTENT.
  WEL OP:

  WWW.HANSONEXPERIENCE.COM (klik)

  (alle content van hier vind je daar ook)
  ZIE JE DAAR!
  My Photo

  • grazr

  My Archives Page  Statistics

  Wat lezen bezoekers van deze weblog nog meer?


My Disclaimer