Prepare to be redirected!

This content here is not updated! You can find me bloging with fresh content at http://www.hansonexperience.com!

Prepare to be redirected!

This page is a time delay redirect, please update your bookmarks to my new location at http://www.hansonexperience.com!

« Gamesopleiding | Main | Experience Economy »

January 27, 2005

Breedband in 2010

Gelezen op ECP.NL:

Nederland in 2010 koploper op het gebied van breedband
In 2010 is Nederland koploper in breedband in West-Europa. Dit is een voorspelling van onderzoeksbureau Forrester. Dit past bij de ambitie van het Kabinet zoals neergelegd in de Breedbandnota.

Het aantal breedbandaansluitingen in Nederland zal toenemen van 2,25 miljoen eind 2004 tot bijna.......


4 miljoen eind 2010. Dat betekent dat 54% van de Nederlandse huishoudens breedbandinternet zal hebben. Belangrijkste groeifactor is de prijsconcurrentie in Nederland: breedbandaansluiting is al snel goedkoper dan een inbelverbinding en ADSL en kabel zijn ook breed beschikbaar.

Nederland zal in 2010 op de voet gevolgd worden door de Zweden, Denemarken en Noorwegen wat betreft het percentage breedband van het totale aantal huishoudens.

Momenteel telt Forrester in West-Europa ongeveer 20 miljoen huishoudens (10% van het aantal huishoudens) met breedbandaansluiting op een totaal van 73,3 miljoen internetaansluitingen. In 2010 zal het aantal huishoudens met internetaansluiting staan op 107 miljoen waarvan 66% breedband.

Het Kabinet vindt een goede ontwikkeling van breedband van strategisch belang voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling van ons land. Een toenemend aantal partijen werkt op dit moment aan initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van de aanleg en ontwikkeling van innovatieve netwerken. Er zijn ook overheidsinitiatieven voor breedbandinfrastructuur. Het Kabinet vindt dat deze initiatieven goed onderbouwd moeten zijn zodat verstoring van de markt wordt voorkomen. Het neemt daarmee de aanbevelingen over van de interdepartementale commissie marktordening die onlangs het rapport “Aanbevelingen breedbandactiviteiten publieke organisaties” heeft uitgebracht.

Overheden moeten op transparante wijze een goede afweging maken tussen de publieke belangen enerzijds en het belang van een vrij werkende markt voor elektronische communicatie anderzijds. Zij kunnen bijvoorbeeld coördinerende taken op zich nemen, vraagversterkende initiatieven tonen en de vraag van publieke instellingen bundelen zonder dat de markt onnodig wordt verstoord. Wanneer overheden financieel deelnemen in breedbandinitiatieven, is voorzichtigheid geboden; hier bestaat een groter risico op marktverstoring.

Bron: Planet Internet

http://www.planet.nl

Bron: Ministerie van Economische Zaken

http://www.ez.nl

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341f929053ef00d8354292c269e2

No trackback-function on your blog? Use:
Wizbang stand-alone trackback pinger

Listed below are links to weblogs that reference Breedband in 2010:

Comments

The comments to this entry are closed.

 • DEZE WEBLOG IS BEVROREN. ER KOMT HIER GEEN NIEUWE CONTENT.
  WEL OP:

  WWW.HANSONEXPERIENCE.COM (klik)

  (alle content van hier vind je daar ook)
  ZIE JE DAAR!
  My Photo

  • grazr

  My Archives Page  Statistics

  Wat lezen bezoekers van deze weblog nog meer?


My Disclaimer