Prepare to be redirected!

This content here is not updated! You can find me bloging with fresh content at http://www.hansonexperience.com!

Prepare to be redirected!

This page is a time delay redirect, please update your bookmarks to my new location at http://www.hansonexperience.com!

« Spotting trends | Main | Een aansprekende introductie in up-to-date en toekomstgericht leidinggeven »

December 06, 2004

Europe. A beautiful idea?

Eu
Afgelopen zaterda was ik op de conferentie van Nexus Instituut dat in opdracht van minister president Balkenende georganiseerd werd in het kader van het voorzitterschap van de EU. Ongeveer 1000 wetenschappers, politici, filosofen en andere intellectuelen discussieerden er over wat Europa nu samenbindt. Het viel me op dat er veel aandacht was voor wat er zich momenteel in de samenleving afspeelt, nl. diverse vormen van vervlakking. Aandacht voor onder andere het cultureel erfgoed, de opgedane wijsheid door een tragisch verleden en de klassieken van Europa kwamen aan bod. In een ambiance (de Van Nellefabriek) waar men tussen de zuilen kon filosoferen en discussieren werd ook duidelijk dat Europa een soort minderwaardigheidscomplex heeft en dat we onszelf liever afvragen van wat er fout ging in plaats van wat er goed ging. Dit terwijl de Amerikanen onze twijfel, discussie, reflectie juist als sterk punt ervaren. Amerika heeft een heel ander probleem, namelijk teveel aandacht voor productie en effectiviteit waardoor de economie heet begint te draaien (en mensen bovendien). Dit is in Europa niet het geval en dat moeten we koesteren aldus enkele prominente amerikaanse sprekers.
In de geschiedenis van Europa's klassieken (de griekse en latijnes tradities) liggen veel antwoorden. Maar we vergeten ze langzamerhand te lezen, te bespreken en te doorgronden.
Balkenende

Download Artikel uit NRC over deze conferentie (.pdf)Nicolai
De speech van minister van Europese Zaken Atzo Nicolai.
Slotbetoog van minister president Balkenende met actiepunten voor Europa.
Foto's van de panels van het congres zijn te vinden op de site van het nederlandse voorzitterschap van de EU.TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341f929053ef00d8350bb31853ef

No trackback-function on your blog? Use:
Wizbang stand-alone trackback pinger

Listed below are links to weblogs that reference Europe. A beautiful idea?:

Comments

The comments to this entry are closed.

 • DEZE WEBLOG IS BEVROREN. ER KOMT HIER GEEN NIEUWE CONTENT.
  WEL OP:

  WWW.HANSONEXPERIENCE.COM (klik)

  (alle content van hier vind je daar ook)
  ZIE JE DAAR!
  My Photo

  • grazr

  My Archives Page  Statistics

  Wat lezen bezoekers van deze weblog nog meer?


My Disclaimer