Prepare to be redirected!

This content here is not updated! You can find me bloging with fresh content at http://www.hansonexperience.com!

Prepare to be redirected!

This page is a time delay redirect, please update your bookmarks to my new location at http://www.hansonexperience.com!

« Tulip E-Go: lifestyle notebookconcept dat perfect past in de Experience Economy | Main | Kennismakings Workshop Servant Leadership »

December 16, 2004

De dienaar als leider

Dienaar_als_leiderDienaar en Leider: kunnen deze twee rollen samengaan in één persoon? En kan een dergelijke persoon in de wereld van vandaag echt leven en productief zijn? In dit essay beantwoordt Robert Greenleaf beide vragen bevestigend en legt hij uit waarom en hoe.
Het essay is een grote inspiratiebron voor mensen die zich bezighouden met lerende organisaties en empowerment. Het beschrijft kenmerken van leiders, met als twee uitersten zij die bovenal leider zijn (wellicht uit machtshonger of materialistische behoeften) en zij die bovenal dienaar zijn, en vanuit die positie er bewust naar streven leiding te geven.
Dit klassieke essay beschouwt het hebben van goede relaties in team- en werkverband, met nadruk op inleving, luisteren, aanvaarding en vertrouwen. Het biedt tegewicht tegen al te rationele ideeën over management en leidinggeven.
Dit klassieke essay is een must voor iedereen die in deze jonge eeuw als leidinggevende werkzaam is. Een inspirerend verhaal waarin Robert Greenleaf overtuigend duidelijk maakt dat leidinggeven een dienst is die je aan je organisatie en je medewerkers bewijst. 'Leiders zullen mensen helpen te groeien in en naar hun unieke persoonlijkheid'

De basis van Greenleafs gedachtengoed over de 'servant-leader' ligt in een halve eeuw ervaring in Human Resource Management en organisatieontwikkeling, gekoppeld aan zijn diep doorleefde spiritualiteit en de betekenis die hij hechtte aan fundamentele menselijke waarden en idealen. Al in 1970 schreef hij zijn hoogst moderne gedachten over de noodzakelijke balans tussen ambities en behoeften van mensen enerzijds, organisaties en bedrijven anderzijds.


TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341f929053ef00d835417b3769e2

No trackback-function on your blog? Use:
Wizbang stand-alone trackback pinger

Listed below are links to weblogs that reference De dienaar als leider:

Comments

The comments to this entry are closed.

 • DEZE WEBLOG IS BEVROREN. ER KOMT HIER GEEN NIEUWE CONTENT.
  WEL OP:

  WWW.HANSONEXPERIENCE.COM (klik)

  (alle content van hier vind je daar ook)
  ZIE JE DAAR!
  My Photo

  • grazr

  My Archives Page  Statistics

  Wat lezen bezoekers van deze weblog nog meer?


My Disclaimer