Prepare to be redirected!

This content here is not updated! You can find me bloging with fresh content at http://www.hansonexperience.com!

Prepare to be redirected!

This page is a time delay redirect, please update your bookmarks to my new location at http://www.hansonexperience.com!

« 10 karaktertrekken van een Servant Leader | Main | Een Leerbelevenis »

November 26, 2004

Na sociaal akkoord op weg naar Innovatieakkoord

Innovatieplatform_1
Meer en anders investeren, instituties vernieuwen en partijen verbinden. Dat zijn de sleutelwoorden in het derde grote advies van het Innovatieplatform, dat zich richt op 'de noodzakelijke herzieningen in het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem'. Eerder volgden al adviezen over de sleutelgebieden in Nederland en het beroepsonderwijs. Het nieuwe advies brengt de voorgestelde acties, inclusief eerdere voorstellen samen in een overkoepelende visie. De lijst van nieuwe acties concentreren zich op het onderzoeksbestel. Het innovatieplatform doet op dit terrein onder andere stevige voorstellen voor het invoeren van prestatiebekostiging in het universitair onderzoek -nog deze periode mee beginnen via de smartmix-, het krachtiger maken van de uitvoering van het beleid en het wegnemen van de bureaucratie en versnippering in het bestel.

Download Rapport Innovatieplatform Vitalisering van de kenniseconomie (.pdf)


TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341f929053ef00d8354081b269e2

No trackback-function on your blog? Use:
Wizbang stand-alone trackback pinger

Listed below are links to weblogs that reference Na sociaal akkoord op weg naar Innovatieakkoord :

Comments

The comments to this entry are closed.

 • DEZE WEBLOG IS BEVROREN. ER KOMT HIER GEEN NIEUWE CONTENT.
  WEL OP:

  WWW.HANSONEXPERIENCE.COM (klik)

  (alle content van hier vind je daar ook)
  ZIE JE DAAR!
  My Photo

  • grazr

  My Archives Page  Statistics

  Wat lezen bezoekers van deze weblog nog meer?


My Disclaimer