Prepare to be redirected!

This content here is not updated! You can find me bloging with fresh content at http://www.hansonexperience.com!

Prepare to be redirected!

This page is a time delay redirect, please update your bookmarks to my new location at http://www.hansonexperience.com!

« De toekomst van concurrentie | Main | De ICT trends volgens Microsoft »

November 28, 2004

Macroshift: de omslag naar een duurzame wereld

Marcroshift
De wereld stevent af op een rampzalige situatie - of op een doorbraak naar een duurzame en meer humane wereld voor iedereen, aldus de filosoof en futuroloog Ervin Laszlo in deze systeem- en chaostheoretische wereldvisie. Het verschil tussen een ondergang en een nieuw begin voor de aarde, zegt hij, is de keuze die ieder mens, hier en nu, voor zichzelf maakt: ofwel egocentrisch en hebzuchtig blijven doorhollen, of het roer omgooien - als burger, als werknemer, als belegger, als consument, als ondernemer.
Laszlo biedt in 'Macroshift' een integrale - 'holistische' - kijk op de vele ogenschijnlijk onsamenhangende mondiale ontwikkelingen van vandaag: razendsnelle technologische ontwikkeling, een groeiende kloof tussen arm en rijk, een voortschrijdende milieuvervuiling en aftakeling van de biosfeer, en wereldwijd toenemende politieke spanningen en conflicten. Hij verontrust door zakelijk de vinger op de zere plekken in het wereldsysteem te leggen. Maar hij wijst ook op de hoopvolle tegenstroom van mensen die de rode vlag omhoog steken: niet (alleen) de luidruchtige anti-mondialiseringsbeweging, maar vooral de razendsnel groeiende groep van maatschappijkritische consumenten die steeds nadrukkelijker consumeren - en beleggen - op grond van ethische en milieu-criteria.

Particulier, politicus, consument en ondernemer vinden in dit boek ook concrete aanbevelingen om het eigen gedrag aan te passen en een duurzame koers in te slaan. De huidige generaties moeten dit doen of zelf nog, in hun eigen leven, de consequenties ondergaan, aldus Laszlo. 'Op de lange termijn zijn wij allemaal dood,' citeert hij Keynes. Die lange termijn duur tegenwoordig nog maar zo kort dat in ieder geval een faillissement tot de mogelijkheden behoort

Ervin Laszlo doceerde filosofie, systeemtheorie en futurologie aan onder andere Yale, Princeton, was program director bij het instituut voor opleiding en training van de Verenigde Naties (UNITAR) en is oprichter en voorzitter van de Club van Boedapast waarin toonaangevende kunstenaars, wetenschappers en denkers zich inzetten voor een betere wereld. Tot deze groep behoren o.a. Dalai Lama, Vaclav Havel, Michael Gorbatsjov en Desmond Tutu.


TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341f929053ef00d8354090e369e2

No trackback-function on your blog? Use:
Wizbang stand-alone trackback pinger

Listed below are links to weblogs that reference Macroshift: de omslag naar een duurzame wereld:

Comments

The comments to this entry are closed.

 • DEZE WEBLOG IS BEVROREN. ER KOMT HIER GEEN NIEUWE CONTENT.
  WEL OP:

  WWW.HANSONEXPERIENCE.COM (klik)

  (alle content van hier vind je daar ook)
  ZIE JE DAAR!
  My Photo

  • grazr

  My Archives Page  Statistics

  Wat lezen bezoekers van deze weblog nog meer?


My Disclaimer