Prepare to be redirected!

This content here is not updated! You can find me bloging with fresh content at http://www.hansonexperience.com!

Prepare to be redirected!

This page is a time delay redirect, please update your bookmarks to my new location at http://www.hansonexperience.com!

« De Kenniseconomie en Europa: Facing the Challenge (Commissie Kok) | Main | Na sociaal akkoord op weg naar Innovatieakkoord »

November 26, 2004

10 karaktertrekken van een Servant Leader

Hieronder de 10 karaktertrekken van een Servant Leader. Het gaat hierbij niet alleen om managers of leidinggevenden. Iedereen kan servant leader zijn of worden. Op de site van het Greenleaf Center for Servant-Leadership zijn veel artikelen te lezen over servant-leadership.

Luisteren
open staan voor wat gezegd en juist niet gezegd wordt.

Empathie
(h)erken mensen in hun specifieke en unieke persoonlijkheid.

Heel maken
help mensen heel te worden, in harmonie met zichzelf en anderen.

Bewustzijn
let scherp op, bezie situaties in en vanuit hun totaliteit.

Overtuigen
geen gehoorzaamheid, maar consensus.

Conceptualiseren
dromen en concepten; noodzaak voor praktijkgerichte aanpak.

Vooruitzien
gespitst zijn op lange termijn consequenties van beslissingen.

Stewardship
beheren in plaats van bezitten.

Inzet voor de groei van mensen
de intrinsieke waarde van mensen is veel meer dan hun functie.

Bouwen aan gemeenschap
als individu kan de mens niet bestaan zonder anderen.


TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341f929053ef00d8350b43e153ef

No trackback-function on your blog? Use:
Wizbang stand-alone trackback pinger

Listed below are links to weblogs that reference 10 karaktertrekken van een Servant Leader:

Comments

The comments to this entry are closed.

 • DEZE WEBLOG IS BEVROREN. ER KOMT HIER GEEN NIEUWE CONTENT.
  WEL OP:

  WWW.HANSONEXPERIENCE.COM (klik)

  (alle content van hier vind je daar ook)
  ZIE JE DAAR!
  My Photo

  • grazr

  My Archives Page  Statistics

  Wat lezen bezoekers van deze weblog nog meer?


My Disclaimer