Prepare to be redirected!

This content here is not updated! You can find me bloging with fresh content at http://www.hansonexperience.com!

Prepare to be redirected!

This page is a time delay redirect, please update your bookmarks to my new location at http://www.hansonexperience.com!

« LinuxWorld | Main | Anglo-Amerikaans of Rijnlands? »

October 14, 2004

Synchroniciteit

Ik kwam op het Platform Synchroniciteit een interessant stuk tegen over synchroniciteit ofwel zinvol toeval. Dit naar aanleiding van het voorval dat ik iemand een mailtje stuurde die op hetzelfde ogenblik mij een mailtje stuurde.
"Het inspireren tot het vinden van de "innerlijke" weg naar leiderschap. Verander de wereld, begin bij jezelf. Dat is een uitstekend uitgangspunt. Alleen is het verleidelijk om het dan bij jezelf te laten. Anno 21e eeuw is het sleutelwoord "verbinding" en "samenwerking". Iedereen zit tegenwoordig wel in een 'organisatie'. Tegenwoordig noemen we dat ook wel een netwerk. Netwerken zijn van vitaal belang. Alleen weten velen vaak nog niet zo goed hoe ze met een netwerk om moeten gaan, hoe ze een netwerk kunnen 'organiseren'. Als er een wereld is waar het leven van mensen enorm door wordt beïnvloed dan is dat de wereld der organisaties. Er spelen ook grote belangen. Het ontwikkelingsstadium (crisis aan het einde van een levenscyclus) waar veel organisaties zich momenteel in bevinden biedt veel mogelijkheden tot wezenlijke verandering. Maar er heerst ook een klimaat van enorme angst. Dat betekent vaak doorgaan met meer van hetzelfde en denken dat er dan toch iets verandert. En externe adviseurs leveren vaak precies wat de klant vraagt.
Dit leidt helaas slechts tot uitstel van de echte crisis die tot een kans op werkelijke vernieuwing leidt.
Misschien is de grootste crisis wel dat mensen het gevoel van verbinding aan het kwijtraken zijn. In Nederland speelt onze cultuur van "doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg" een belangrijke rol. De beste dingen ontstaan vanuit eenvoud. In Nederland betekent dat echter meteen dat je jezelf niet mag onderscheiden. Deze nationale spreuk is het resultaat van een cultuur waarin je wordt geleerd om jezelf niet teveel in te beelden, je nek niet teveel uit te steken, geen al te bijzondere initiatieven te nemen en je te conformeren aan de regels. Bezieling in organisaties? Ja, zolang je maar niet uitstijgt boven het maaiveld ...
De tijd is rijp voor meer authenticiteit en voor het creëren van draagvlak voor iets bijzonders, voor echt contact, betrokkenheid, en passie voor iets dat groter is dan alleen ons eigen belang.

Mooi in dit kader is de Inaugurale rede van Nelson Mandela in 1994,

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis,
waar we het allerbangst voor zijn.
We vragen ons af:
Wie ben ik dat ik briljant buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn?
Maar waarom eigenlijk niet?
Je bent toch een kind van God?
Dat je je kleiner voordoet dan je bent
komt de wereld niet ten goede.
Er is niets verheffends aan je kleiner voor te doen dan je bent,
opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker gaan voelen.
Wij zijn geboren om de luister van God uit te dragen die in ons woont.
Niet in slechts enkelen van ons, maar in ons allemaal.
Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen
onbewust toestemming dat ook te doen.
Als wij bevrijd zijn van onze angst,
bevrijd onze aanwezigheid automatisch anderen. "TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341f929053ef00d83509100653ef

No trackback-function on your blog? Use:
Wizbang stand-alone trackback pinger

Listed below are links to weblogs that reference Synchroniciteit:

Comments

The comments to this entry are closed.

 • DEZE WEBLOG IS BEVROREN. ER KOMT HIER GEEN NIEUWE CONTENT.
  WEL OP:

  WWW.HANSONEXPERIENCE.COM (klik)

  (alle content van hier vind je daar ook)
  ZIE JE DAAR!
  My Photo

  • grazr

  My Archives Page  Statistics

  Wat lezen bezoekers van deze weblog nog meer?


My Disclaimer