Prepare to be redirected!

This content here is not updated! You can find me bloging with fresh content at http://www.hansonexperience.com!

Prepare to be redirected!

This page is a time delay redirect, please update your bookmarks to my new location at http://www.hansonexperience.com!

« Online Oxygen | Main | Daan Fousert en Ander Leiderschap »

October 01, 2004

Het nieuwe concurrentielandschap

In het boek De Beleveniseconomie van Pine & Gilmore wordt een nieuwe concurrentielandschap 'ontworpen' en beschreven. Op een treffende manier wordt duidelijk waar de verschillen zitten. In de Experience Economy waarin we ons steeds meer begeven naar een Transformatiesamenleving is vooral 'de zorg voor' van belang. Wat dat betreft past dit ook perfect in de trend van Servant Leadership. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Servant Leadership een mooi voorbeeld is van de veranderende samenleving richting transformaties.
Ik heb het schema van Gilmore & Pine even in een Mindmap gezet: Download het nieuwe concurrentie landschap (pdf)


TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341f929053ef00d8353e008d69e2

No trackback-function on your blog? Use:
Wizbang stand-alone trackback pinger

Listed below are links to weblogs that reference Het nieuwe concurrentielandschap:

Comments

The comments to this entry are closed.

 • DEZE WEBLOG IS BEVROREN. ER KOMT HIER GEEN NIEUWE CONTENT.
  WEL OP:

  WWW.HANSONEXPERIENCE.COM (klik)

  (alle content van hier vind je daar ook)
  ZIE JE DAAR!
  My Photo

  • grazr

  My Archives Page  Statistics

  Wat lezen bezoekers van deze weblog nog meer?


My Disclaimer