Prepare to be redirected!

This content here is not updated! You can find me bloging with fresh content at http://www.hansonexperience.com!

Prepare to be redirected!

This page is a time delay redirect, please update your bookmarks to my new location at http://www.hansonexperience.com!

« Daan Fousert en Ander Leiderschap | Main | Steve Ballmer! »

October 04, 2004

E-Learning Trends 2004

Elearning_trends_2004
Mijn blik viel op een kleine aankondiging in de e-learning nieuwsbrief van EduSite van afgelopen weekend. Dat kwam natuurlijk door de titel: E-learning trends 2004. Wie wil daar niet iets over lezen? Alhoewel, er is al veel overgezegd en geschreven, maar het wil allemaal nog niet zo vlotten met dat e-learning. Daarom is zo'n rapport natuurlijk toch wel de moeite waard.
Het rapport zelf overigens wordt ook van commentaar voorzien op de edusite website, waardoor je dus een genuanceerd beeld krijgt van de kwaliteit en de inhoud van dit rapport. Al met al voor iedereen die zich met e-learning bezig houdt aanbevolen!

De trends die besproken worden zijn:
Industrie
1.1 Markt voor E-Learning groeit
1.2 Consolidatie en polarisatie
1.3 Open Source ontwikkelingen
Open standaarden
2.1 Harmonisatie en integratie van standaarden en architecturen
2.2 Gebruiker staat centraal
2.3 Toename van uitwisseling en hergebruik van onderwijsmateriaal
Auteursrecht
3.1 Internationalisering en harmonisering intellectueel eigendom
3.2 Uitbreiding intellectueel eigendom
3.3 Toenemende diversiteit rondom content
3.4 Ontwikkeling digital repositories
3.5 Ontwikkeling DRM systemen
Algemene ontwikkelingen
4.1 Het verder ontwikkelen van e-learning specificaties.
4.2 Leren met volledige vrijheid van plaats, tijd, en tempo.
4.3 Verwevenheid van e-learning met andere levenssferen
4.4 Gepersonaliseerde en context-relevante oplossingen voor acute problemen
4.5 Gezamenlijk en exploratief opbouwen van kennis
4.6 E-learning diensten of producten?

Het rapport is voor iedereen gratis te downloaden.


TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341f929053ef00d8353e15c269e2

No trackback-function on your blog? Use:
Wizbang stand-alone trackback pinger

Listed below are links to weblogs that reference E-Learning Trends 2004:

Comments

The comments to this entry are closed.

 • DEZE WEBLOG IS BEVROREN. ER KOMT HIER GEEN NIEUWE CONTENT.
  WEL OP:

  WWW.HANSONEXPERIENCE.COM (klik)

  (alle content van hier vind je daar ook)
  ZIE JE DAAR!
  My Photo

  • grazr

  My Archives Page  Statistics

  Wat lezen bezoekers van deze weblog nog meer?


My Disclaimer