Prepare to be redirected!

This content here is not updated! You can find me bloging with fresh content at http://www.hansonexperience.com!

Prepare to be redirected!

This page is a time delay redirect, please update your bookmarks to my new location at http://www.hansonexperience.com!

« Belevenisconcepten? Zeker alleen voor entertainment? | Main | Wat is wijsheid? »

September 27, 2004

Lange en korte termijn een paradox?

Future_management
Het is maar hoe je er mee om gaat. Of liever dat je er mee om gaat!
De invloed die organisaties hebben op de maatschappij brengt enorme verantwoordelijkheden met zich mee. De handel en wandel van organisaties ligt onder een vergrootglas; misstanden en misstappen lieden tot grote maatschappelijke onrust. Tegelijkertijd moet het management anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. De complexiteit en diversiteit van de (internationale) omgeving maakt dit niet gemakkelijk. Het is een klassieke paradox: Hoe kunnen we anticiperen op een toekomst die we niet kennen, noch kunnen beheersen.

'Future Management' laat zien waarom aandacht voor toekomstbeheersing zo belangrijk is. Van Oirschot beschrijft hoe met de processen en methodieken van 'Future Management' de paradox op te lossen is en geeft aan hoe organisaties deze processen structureel in kunnen bedden in hun bedrijfsvoering. Dit boek combineert de theorie van managementliteratuur en besturingsmodellen met de praktijk van organisaties die een bewezen 'track record' op het gebied van toekomstbeheersing hebben. Praktijkbeschrijvingen van KPN, het ministerie van VROM, Philips, PinkRoccade IT Management, Unilever, Coca-Cola, TNO en Shell zijn aangevuld met internationale studies over toekomstbeheersing.


TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341f929053ef00d835086cc053ef

No trackback-function on your blog? Use:
Wizbang stand-alone trackback pinger

Listed below are links to weblogs that reference Lange en korte termijn een paradox?:

Comments

The comments to this entry are closed.

 • DEZE WEBLOG IS BEVROREN. ER KOMT HIER GEEN NIEUWE CONTENT.
  WEL OP:

  WWW.HANSONEXPERIENCE.COM (klik)

  (alle content van hier vind je daar ook)
  ZIE JE DAAR!
  My Photo

  • grazr

  My Archives Page  Statistics

  Wat lezen bezoekers van deze weblog nog meer?


My Disclaimer